Wie kunnen aanvragen

Alleen in Nederland gevestigde instellingen en organisaties kunnen voorstellen indienen.

 

De Stichting subsidieert alleen aanvragen van een rechtspersoon. Aanvragen van individuen worden niet in behandeling genomen.

 

Gezien de beperkte middelen draagt de Stichting in de praktijk vooral bij aan projecten op de gebieden

De voorkeur gaat uit naar nieuwe initiatieven. De Stichting wil graag met een bescheiden bijdrage een betekenisvolle rol spelen bij de ­realisatie van dit soort projecten.

 

Het komt helaas regelmatig voor dat aanvragen worden ingediend die geen enkele kans maken. Zie hieronder de categorieën waaraan de Stichting geen bijdragen geeft: